Kas īsti ir dakstiņu jumta segums?

Kārniņu jeb dakstiņu jumta segums ir izturīgs, ugunsdrošs un ilgmūžīgs. Ņemot vērā kārniņu ilgo mūžu un apstākli, ka kārniņu jumta segums ekspluatācijas laikā tikpat kā nemaz vai pat nemaz nav jāremontē, no kārniņiem jumta segumu veidot ir izdevīgi arī no ekonomiskā viedokļa, lai gan tā ierīkošanas izdevumi ir samērā lieli. Turklāt kārniņu jumta segums ir arī ļoti dekoratīvs.

Raksts tapis sadarbībā ar Namdari.lv.

Par galvenajiem kārniņu jumta seguma trūkumiem tika uzskatīta kārniņu lielā masa (kārniņu jumta seguma viena kvadrātmetra masa ir 33-75 kg; tās dēļ jumta nesošās konstrukcijas jāveido no lielāka šķērsgriezuma kokmateriāliem), lielā ierīkošanas darbietilpība, kā arī agrāk ražotajiem kārniņiem nepieciešamība veidot stāvu jumtu, lai nodrošinātu ātru ūdens novadīšanu (tiesa, tas dod iespēju bēniņu telpās ierīkot mansardu). Ja mansardu nav paredzēts izbūvēt, tad uzskats, ka kārniņu jumts tāpat jāveido stāvs (agrāk uzskatīja, ka tam jābūt vismaz 37°), ir novecojis, jo tagad ražo kārniņus, kas, pateicoties to blīvajam sagrupējumam, pieļauj minimālo jumta slīpumu pat 7°. Tas nozīmē, ka pašreiz no atsevišķiem kārniņu veidiem var veidot arī relatīvi lēzenus jumtus.

Protams, kārniņu jumts salīdzinājumā ar citiem jumta segumiem ir smagāks. Tā viena m2 masu vidēji var pieņemt 40-45 kg, un tās dēļ jumta nesošās konstrukcijas it kā būtu jāveido no lielāku šķērsgriezuma izmēru kokmateriāliem, līdz ar to jumta ierīkošanas izdevumi palielinās. Pats minimālākais spāres augstums apkurināmās mansarda telpās ir 200 mm, jo, saskaņā ar jauno Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 «Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika», efektīva siltumizolācijas materiāla biezumam, kuru ievieto starp spārēm, jābūt aptuveni 200 mm. Tātad šajā gadījumā spāres augstumam jau tāpat jābūt vismaz 200 mm konstruktīvo apsvērumu dēļ, un šis spāru augstums vēl nebūt nav pietiekams, jo parasti bez siltumizolācijas materiāla ievietošanas starp spārēm vēl jāatstāj vismaz 30 mm augsta gaisa šķirkārta. Tas nozīmē, ka spāru apakšējā daļā vēl jāpienaglo papildlatas, starp kurām varētu izvietot daļu siltumizolācijas. Ja konstruktīvu apsvērumu dēļ spāru šķērsgriezuma izmērus izvēlas 50×200 mm, atstatumu starp spāru balstkonstrukcijām -aptuveni 4 m, bet spāru soli – 60 cm, tad spāres kārniņu seguma jumtos būs noslogotas tikai aptuveni par 50%, bet, izmantojot vieglākus jumta seguma materiālus, – par 40%.

Posted in Enerģija | Comments Off on Kas īsti ir dakstiņu jumta segums?

Katoļi un Mārtiņš Luters

Luterieši vēl nebija paspējuši izdot Lutera biogrāfiju, kad jau parādījās pirmais sarakstītais Lutera dzīves apskats. Šo darbu 1549. gadā sarakstīja vecais Lutera pretinieks Kochlejs. Šajā darbā Luters tika tēlots kā velna bērns. Uzskats, ka Luters ir velna dēls, katoļu pasaulē palika līdz pat 18. gadsimtam. 16. gadsimtā katoļi viņu uzskatīja par lielu grēcinieku – nodevēju, mežonīgu kiklopu, kura briesmīgais, bet spēcīgais gars spējis radīt tikai maldīgus uzskatus. Viņa drosme ir bijusi izmisuša zvēra drosme. Arī šim uzskatam netrūka piekritēju.

Kopš 1848. gada revolūcijas katoļu uzskati par Luteru atkal mainījās. Katoļi sāk izlikties, ka viņu spriedumi ir objektīvi. Materiālus viņi ņem no paša Lutera rakstiem, bet pēc pašu autoru brīvas izvēles, patikas un vērtējuma. Šīs metodes dibinātājs ir ārsts Jānis Pristorijs. Viņš esot izlasījis trīs reizes visus Lutera darbus no sākuma līdz galam un sarakstījis darbu, daudz citējot paša Lutera vārdus. Vēlākie pētnieki rakstīja vēl daudz drastiskāk par pirmajiem. Tā, piemēram, kādā darbā ”Gaiša pārbaude” sakopots liels Lutera lamuvārdu skaits. Četri galvenie katoļu zinātnieki ir Jansens, Delingers, Denifle un Grisārs. Viņu darbos Lutera tēls tiek attēlots ļoti dažādi. Vietām kāda apsūdzība, tad kāda uzslava. No tā var gūt katrā ziņa negatīvu kopiespaidu. Slēdziens viesiem ir vienāds – tie noraida reformatoru un reformāciju.

Jansens nostāda reformāciju zemāk par viduslaiku zinātni, mākslu, tikumību un dievbijību, jo reformācija esot atkrišana no ticības un tikumības. Izcelta reformācijas nespēja izprast sociālos trūkumus, uzsvērta tās brutalitāte, salīdzinot ar viduslaiku mākslas izpratni, un rādīta evaņģēliskās baznīcas verdziskā pakļaušanās atsevišķiem valdniekiem.

Pēc Delingera domām, visa reformācija esot reliģisks regress. Delingers raksta: ”Luterismu nav radījis Luters, bet to viņš jau atrada priekšā, vismaz tā galvenās sastāvdaļās; ne viņš ir veidojis kustību, bet kustība viņu.” Reformācija bijusi lielais novadgrāvis, pa kuru novadīja ilgā laikā uzkrājušos ļaunumus, kas, palikdami baznīcā, būtu sazāļojuši un sabojājuši baznīcu. „Lutera pasākums bijis faustisks. Burvju mākslinieks Dr. Fausts ir idealizētais Luters.” Luteru atkal ved sakarā ar velnu, lai gan smalkākā veidā. Bet viņam velns esot bijis arī iekšā: „Velns, kas Luteram tik neatlaidīgi uzbrūk, ir viņa paša nemirstīgā sirdsapziņa, un šis velns moka viņu vienmēr un vairāk.” Tā kā Luteram nebija drošu, gatavu pamatprincipu un tos viņš mierīgi, pacietīgi un loģiski nekad nebūtu varējis izvest, tad arī Lutera mācība esot hameleona reliģija, bez satura un pastāvības.

Posted in Enerģija | Comments Off on Katoļi un Mārtiņš Luters

Kas bija Mārtiņš Luters?

Mārtiņš Luters ir dzimis 1483. gada 10. novembrī Eislēbenes pilsētā Vācijā Hansa un Margarētas Luteru ģimenē. Ģimene dzīvoja nabadzībā, vecāki bija ļoti stingri, bieži sita savus bērnus, tomēr viņi bija arī godīgi un mīloši. M. Luteru galvenokārt nodarbināja Dieva taisnības problēma, un uzmanību saistīja taisnība nevis ticība. 1517. gada 31. oktobrī M. Luters publiskoja (pienagloja pie Vitenbergas Pils baznīcas durvīm) 95 tēzes pret atlaidu tirdzniecību. 1518. gada 25. aprīlī augustīniešu klostera lekciju zāle notika Heidelbergas disputs, ko vadīja M. Luters. 1520. gada 15. jūnijā pāvests Leons X izdeva bullu „Exsurge Domine” – nosodījumu par Mārtiņa Lutera paustajiem uzskatiem un prasību tos atsaukt. Pāvests nolād Luteru un izslēdz viņu no baznīcas. Vēlāk Vormsas reihstāgā ķeizars Kārlis V pasludina Luteru par cilvēku ārpus likuma. 1525. gadā Luters pārkāpj celibātu (aizliegums katoļu garīdzniekiem stāties laulībā) un apprecas ar bijušo mūķeni Katrīnu Boru. Šajā laika posmā no 1521.–1534. gadam viņš pārtulko Bībeli vācu valodā. Tagad to var izlasīt katrs bez baznīcas starpniecības. M. Luters mirst 1546. gada 18. februārī.

Reformācijas sākumā Lutera draugi viņu uzskatīja par Dieva sūtītu pravieti, par Dieva gara iedvesmotu personību. Viņa cienītāji to tēloja ar staru vainagu ap galvu un svētā Gara balodi virs galvas. Vienkāršā tauta vija leģendas ar reformatoru un lietas, kurām viņš pieskāries, uzskatīja par relikvijām. Ortodoksie luterieši uzskatīja viņu par visas Vācijas pravieti. Romantikas laikmeta pārstāvji godināja luteru par brīvības cīnītāju pret maldiem un pret Vatikānu. Turpretim apgaismotājiem Luters bija svešs un nesaprotams. Lutera uzskatos viņi saskatīja slimības dīgļus. Reliģski vienaldzīgie par Luteru sprieda, kā par niknu mūku un barbarisku rakstnieku. Nacionālisma sludinātāji Luterā redzēja nacionālu varoni. Daži jaunākie teologi stāda humānisma idejas augstāk par Lutera mācību, uzskatīdami reformatoru tikai par viduslaiku ideju pārveidotāju. Jaunromantiķi sauca Luteru par plebeju, rupju, aprobežotu zemnieku, barbaru un demagogu, par zemnieku nemieru cēlāju.

Posted in Enerģija | Comments Off on Kas bija Mārtiņš Luters?

Kas ir stomatoloģija?

Stomatoloģija (gr. stoma, stomatos – mute + logos – mācība)   ir medicīnas nozare, kas pētī mutes dobuma orgānu ( zobu, mēles, gļotādas), žokļu un sejas slimības, to izcelsmi, attīstību, ārstēšanu un profilaksi. Agrāk stomatoloģijas šaurākā nozīmē sauca par zobārstniecību.

Izšķir terapeitisko, ortopēdisko, ķirurģisko, kā arī bērnu stomatoloģiju.

Terapeitiskā stomatoloģija nodarbojas ar zobu slimībām – galvenokārt, kariesa un tā komplikāciju, kā arī citu zobu cieto audu slimību un patoloģisku procesu, zobu apkārtējo audu – parodonta un mute dobuma gļotādas slimību ārstēšanu, pētī sakaru starp zobu slimībām un organisma septisko stāvokli, reimatismu, sirds un asinsvadu slimībām.

Ortopēdiskā stomatoloģija nodarbojas ar zobu, zobu rindu un žokļu kaulu protezēšanu. Atsevišķa ortopēdiskās stomatoloģijas nozare ir ortodontija, kas pētī zobu, zobu rindu, sakodiena, žokļu un sejas anomāliju veidošanos, ārstēšanu un profilaksi.

Ķirurģiskā stomatoloģija nodarbojas ar mutes dobuma, žokļu un sejas slimību ķirurģisku ārstēšanu, kā arī traumatoloģijas plastiskās ķirurģijas problēmām.

Stomatoloģija sāka attīstīties jau civilizācijas rītausmā. Stomatologi ir darbojušies tikpat ilgi kā pārējie ārsti.

Atrasti vēsturiski dokumenti, kas apliecina, ka senos laikos bijuši 52 kopšanas noteikumi, mācīts, kā padarīt zobus spožus un pat – kā pareizi elpot. Protams, tolaik trūka zināšanu par zobiem un to ārstēšanu. Senajā Grieķijā apmēram pirms 2500 gadiem bija dentisti, kas nodarbojās ar zobu raušanu.

Senatnē nezināja,ko darīt ar sāpošiem zobiem. Grieķijā bērniem, kam sāpēja zobi, deva preparātus, kuri mazina sāpes. Zobus plombēt sāka viduslaikos. Sākumā caurumus aizpildīja ar vasku un gumiju. Vēlāk sāka lietot metālus, galvenokārt svinu un zeltu.

Starp citu, zobu suka izgudrota 1498. gadā. To izgudroja ķīniešu dentisti, un tā bija paredzēta valdnieka ģimenei. Pirms 100 gadiem cilvēkam stomatologa amats bija jāmācās, praktizējoties pie pieredzes bagātiem ārstiem. 1840. gadā atvēra zobu ķirurģijas koledžu Baltimorā. Neilgi pēctam parādijās arī pirmās zobu kapes.

Posted in veselība | Comments Off on Kas ir stomatoloģija?

Visbiežāk uzdotie jautājumi par liposakciju

Neskatoties uz to, ka liposakcija jeb tauku atsūkšana ir viena no pasaulē populārākajām operācijām, cilvēkiem saistībā ar to ir daudz jautājumu. Vairums cilvēku labprāt uzzinātu vairāk par tauku atsūkšanas norisi. Šajā rakstā mēs atbildēsim uz dažiem no populārākajiem jautājumiem par liposakciju.

Cik  ilgi saglabājas tauku atsūkšanas rezultāts?

Daudzi cilvēki maldīgi uzskata, ka tauku atsūkšanas operācija ir bezjēdzīga un jau neilgi pēc operācijas tauki atgriežas tajā vietā, no kuras tie tika likvidēti. Tā nav. Operācijas laikā tiek izņemtas tauku šūnas un tās nevar atajunoties. Līdz ar to liposakcijas efekts saglabājas uz visiem laikiem. Taču svarīgi zināt, ka liekie tauki neuzkrāsies tikai operācijas vietā. Pārējās ķermeņa daļās joprojām ir palikuši taukaudi, un liekais svars var uzkrāties tur.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai redzētu pilnu liposakcijas rezultātu?

Parasti pilnu rezultātu ir iespējams redzēt tikai pēc viena līdz trijiem mēnešiem. Taču vēl aptuveni gadu pēc operācijas ķermenī notiek izmaiņas un rezultāti turpina uzlaboties.

Kāds ir pēcoperācijas periods?

Pēcoperācijas periods ir atkarīgs no operācijas lokācijas, likvidēto tauku šūnu apjoma un ķermeņa individuālajām īpatnībām. Pēc operācijas ir ieteicams vēl diennakti uzturēties stacionārā mediķu uzraudzībā. Pēc procedūras ir iespējama tūska, kura mazināsies pāris nedēļu laikā. Kā jau jebkurā pēcoperācijas periodā ir jāatsakās no alkohola, sportošanas un iešanas pirtī. Kā arī ir ieteicams nēsāt speciālu kompresijas veļu. Tad rezultāts būs efektīvāks.

Vai operāciju ir iespējams veikt visiem?

Operāciju var veikt gan sievietēm, gan vīriešiem. Neatkarīgi no viņu vecuma, fiziskas sagatavotības utt. Taču mēdz būt gadījumi, kad ārsts būs spiests atteikt operāciju. Parasti tas ir gadījumos, kad pacienta liekais svars ir ļot paaugsrināts un ķermeņa masas indekss ir stipri virs normas. Tādās situācijās jebkura ķirurģiska iejaukšanās ir bīstama, un liposakcija nav izņēmums. Šādiem pacientiem pirms operācijas ir nepiciešams tikt vaļā no daļas liekā svara, jāievēro diēta un jāpalielina fiziska slodze.

Taču tādi gadījumi gadās reti. Interesanti ir tas, ka tipisks liposakcijas pacients ir, nevis cilvēks ar daudz liekā svara, bet cilvēks, kura masas indekss ir normas robežā, kurš aktīvi sporto un ievēro diētas. Taču kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, hormonāli traucējumi vai iedzimtība, liekais svars uzkrājas kādā konkrētā problemzonā un no tā nav iespējams tikt vaļā.

Tauku atsūkšana ir lielisks veids, kā ātri un efektīvi uz visiem laikiem tikt vaļā no liekā svara kādā konkrētā problemzonā. Svarīgi ir pazināties, ka, lai arī operācijas rezultāts ir ļoti iespaidīgs, tas nekad neaizstās veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu. Tikai sportojot un dzīvojot veselīgi, mēs paši būsim skaisti un veseli!

Posted in Skaistumkopšana | Comments Off on Visbiežāk uzdotie jautājumi par liposakciju

Konfūcija bērnība

Kad zēnam bija divi gadi, viņa tēvs nomira dzimtajā pilsētā. Viņš turpināja nabadzībā dzīvot kopā ar māti Yan Zhengzai un pusmāsām ārpus Lu valsts galvaspilsētas . 16 gadu vecumā Konfūcijs zaudēja arī māti, kura nebija pat 40 gadus veca. Viņš nolēma sērot trīs gadus , kas atspoguļo pirmos gadus cilvēka dzīvē, kad viņš ir pilnīgi atkarīgs no vecākiem, kad izpaužas mīlestība. Tika uzskatīts, ka sērošana atspoguļo bijušo attiecību nozīmīgumu ar mirušo. Šī sērošana ietvēra vienkārša apģērba vilkšanu, nemanāmi nosedzot matus. Bija jāievēro ierobežota diēta, ēdot divas reizes dienā. Jādzīvo sēru būdā, kas atrodas blakus mājai un noteiktos laikos ir jāsēro par aizgājēju. Nav ziņu, vai Konfūcijs ievēroja šos visus sarežģītos rituālus pēc mātes nāves, jo jau pēc diviem gadiem apprecējās. Pastāv viedoklis, ka pēc Konfūcija nāves viņa sekotāji sēroja trīs gadus. Tas simbolizēja dziļu apņemšanos ievērot skolotāja mācības.

Jaunībā Konfūcijs atšķīrās no saviem vienaudžiem ar ķīniešiem neraksturīgi lielu auguma garumu -1.81m un neparasto galvas formu. Gandrīz ikvienam Senās Ķīnas lielajam domātājam ir piemitusi kāda raksturīga pazīme, kāds fizisks trūkums, kas skaidri norādīja uz viņa unikalitāti un neparastumu, Konfūcijam tā bija īpatnējās formas galva. Kad Konfūcijam bija 19 gadi, viņš apprecējās ar Qiguan. Pēc gada viņiem piedzima bērns- dēls Kong Li. Citos avotos minēts, ka, iespējams, laulātajiem esot bijušas vēl divas meitas, no kurām viena esot mirusi agrā bērnībā. Šajā laikā Konfūcijs tika uzskatīts par erudītu, sabiedrībā pazīstamu cilvēku ar labu reputāciju.

Kādā sarunā Konfūcijs par sevi ir teicis, ka jaunībā esot bijis nabadzīgs, tādēļ arī apguvis nicināmus amatus. Jaunībā Konfūcijs strādāja par svērēju, vēlāk veica saimniecības rēķinus, veica lopu uzskaiti . Ziņas par Konfūcija izglītību ir maz, zināšanas viņš ieguva pašmācības ceļā. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka viņš centīgi mācījās spēlēt ķīniešu septiņu stīgu mūzikas instrumentu, kas pēc izskata ir līdzīgs Eiropā pazīstamam mandolīnām, apgūstot mūziku pie skolotāja Chang Hong un Xiang , bet Xu Yuanxiang grāmatā “Confucious – A Philosopher for the ages” raksta, ka Konfūcijs bija dedzīgs trompetists. Kad Konfūcijam bija 22 gadi, viņš sāka pasniegt ķīniešu valodu, literatūru, politiskās zinības un morāli. Laika gaitā kļuva par tā brīža ievērojamāko pasniedzēju Ķīnas teritorijā.

Konfūcija laikā, lai kļūtu par izglītotu cilvēku, bija jāapgūst sešas mākslas – pildīt rituālus, šaut ar loku, vadīt kara ratus, muzicēt, lasīt, saprast matemātiku-, kas bija kā pamats Senās Ķīnas izglītībā. No tām karamākslas, rituāli un mūzika bija vissvarīgākās. Liecības vēsta, ka Konfūcijs apguvis abas kara mākslas. Vēlāk šīs sešas mākslas kļuva par daļu no Konfūcija filozofijas, kuras praktizēja arī 72 Konfūcija mācekļi. Tomēr Konfūcija lielākā aizraušanās bija rituālu māksla, precīzāk seno laiku rituālu sistēma. Jau agrā bērnībā parādījās Konfūcija interese par rituāliem. Pastāv arī leģenda, ka Konfūcijs kā bērns spēlējās ar šķīvjiem un bļodām, tos kārtojot. Tā bija ceremoniju atdarināšana, ko veica pieaugušie, izmantodami rituālos šādus priekšmetus, lai pielūgtu debesis un viņu senčus. Viņa aizraušanos raksturo arī citāts no Konfūcija “Apkopotajām runām” :”Bez rituāla neskaties. Bez rituāla neklausies. Bez rituāla nerunā. Bez rituāla neklausies.” Tas atklāj, ka ir nepieciešamas zināšanas, morāle un labas manieres, lai nodrošinātu kārtību.

Posted in Blog | Comments Off on Konfūcija bērnība

Rokas – plaukstas iespējamās cīpslu slimības

  • Reimatoīdais artrīts – Reimatoīdais artrīts ir saistaudu slimība, kuras rezultātā ievērojami deformējas plaukstas locītavas un izmainās cīpslas. Šo slimību ārstē reimatologi, taču dažas artrīta komplikācijas prasa plastikas ķirurgu iejaukšanos. Lielu daļu reimatoīda artrīta izraisīto simptomu var likvidēt vai samazināt neoperatīvā ceļā, lietojot speciālas šinas vai fizioterapiju. Diemžēl dažiem pacientiem nepieciešamas operācijas. Ķirurgi, piemēram, tādi kā no Dr. Zaržecka un Dr. Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīnikas, var rekonstruēt daudzas reimatoīdās artrīta radītās komplikācijas, piemēram, izgriežot iekaisušos audus no locītavām, atgriežot vietā izmežģītās cīpslas vai nomainot deformētās locītavas ar mākslīgajām. Ja arī plauksta neatgūs pilnu spēku, tā tomēr kļūs labāk pielietojama sadzīvē. Protams, joprojām ir svarīgi atcerēties, ka pamat slimību nespēs izārstēt plaukstas operācija, un pacientam joprojām būs nepieciešama ārstēšanās pie reimatologa.
  • Stenozējošais ligamentīts – Stenozējošais ligamentīts jeb ieklemmējušies pirksti. Dažkārt ilgstoša smaga, vienmuļa darba darītāji ievēro, ka sāpošo pirkstu pamatnē virs cīpslām parādās kustīgs sabiezinājums, un drīz kļūst grūti saliekt un atliekt pirkstus – tie ieklemmējas saliektā vai atliektā stāvoklī. Tā ir sabiezējusi saliecējcīpsla, kura sākusi ķerties cīpslas maksts tunelī. Sākumā var palīdzēt speciālas šinas vai asteroīdu injekcijas cīpsla makstī, taču, ja tas nepalīdz, vai simptomi ir izteikti, nepieciešama operācija. Tās laikā ar nelielu griezienu plaukstas ādā tiek iešķelta cīpslas maksts un tādējādi paplašināt tuneli cīpslas slīdēšanai. Brūces sadzīst ātri un rētas nav pamanāmas.
  • Higromas jeb Gangliji – Higromas jeb gangliji ir ar želejveidīgu masu pildīts pūslītis, kurš saistās ar locītavu un cīpslu. Tas var atrasties pie jebkuras locītavas, taču biežāk rokā ir pie plaukstas locītavas. To visbiežāk ievēro nejauši kā mazu burbulīti, kurš atrodas zem ādas un lēnām aug. Dažkārt to izdodas pārspiest, taču parasti pēc pārspiešanas ganglijs atjaunojas. Šajā gadījumā ir iespējams veikt operāciju un gangliju izoperēt. Operācija ir nepieciešama arī neskaidros gadījumos, kad veidojums varētu būt audzējs.
  • Kaulu panarīcijs – kaulu panarīcijs jeb falangas osteomielīts. Attīstās falangā, kombinējas ar cīpslu un locītavu panarīciju. Rodas strutainas fistulas nagu falangā zem ādas. Ap fistulas eju veidojas granulācijas ar sekvestru izdalīšanos. Ja slimību ievēro laicīgi, tad iespējama falangas noņemšana un plaukstas kustību atgriešana normālā stāvoklī.
Posted in Blog | Comments Off on Rokas – plaukstas iespējamās cīpslu slimības

Matu un ādas kopšana

Kā skaidrots enciklopēdijā, āda ir cilvēka ķermeņa ārējais apvalks. Āda sargā ķermeni no apkārtējās vides ietekmes un mikroorganismiem, tas ir arī maņu orgāns, kas piedalās vielmaiņā un termoregulācijā. Cilvēka ādas kopējā virsma ir aptuveni divus kvadrātmetru liela, un līdz ar to āda ir cilvēka organisma lielākais orgāns.

Speciālisti uzsver, ka āda atspoguļo gan cilvēku veselības stāvokli, gan dzīvesveidu – uzturu, gulēšanas ilgumu un dažādus ieradumus. Taču ādas stāvoklis ir ne vien saistīts ar uzturu un gulēšanas paradumiem, bet arī ar klimatiskajiem apstākļiem, kuros dzīvojam. Jāpiebilst, ka ādas stāvoklis ir cilvēka dzīvesveida un ārējās vides, anatomisko un fizioloģisko parametru mijiedarbības rezultāts. Turpretim ādas tips – normāla, sausa, kombinēta un taukaina āda – pārsvarā ir iedzimts.

Ļoti būtiski zināt, ka katra tipa āda ir jākopj atšķirīgi, un ādas veselība ir jāuztver nopietni. Lai āda normāli pildītu savas funkcijas, tai ir jābūt veselai. Āda veic vairākas svarīgas funkcijas, tostarp novērš ķermeņa atūdeņošanos, sekmē vielmaiņu organismā, nodrošina ķermeņa temperatūras regulāciju un, protams, arī labu izskatu. Reizēm neredzam saistību starp ādu un citām ķermeņa daļām. Klasisks piemērs ir cilvēku sūdzības par matu problēmām, bet arī tās ir ādas problēmas. Ja galvas āda nebūs vesela, arī mati nebūs veseli. Līdz ar to ādas un matu kopšanai ir svarīga nozīme, turklāt tas jādara pareizi.

Posted in Skaistumkopšana | Tagged | Comments Off on Matu un ādas kopšana

Patēriņa kredīts kā atslēga ātrākam sapņa piepildījumam

Mūsdienu mainīgajā pasaulē katram cilvēkam ir jāseko līdzi savām personīgajām vēlmēm, jo, kā zināms, tad neviens cits labāk par mums pašiem nezinās, kas īsti ir nepieciešams pilnai laimei. Protams, ka šādas atbildība līdzi nes arī zināmus pienākumus, piemēram, prātīgu un apzinīgu savu privāto finanšu plānošanu, kurā ietilpst ne tikai uzmanīga izdevumu un ienākumu uzskaite, bet arī vispārīga iespēju apzināšana – kā labāk pārvaldīt savas finanses un kur griezties, ja ir nepieciešama finansiāla rakstura palīdzība. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, tādēļ arī viss nepieciešamais ir sasniedzams ar pāris klikšķu palīdzību, tai skaitā arī īstermiņa patēriņa kredīts, kas varētu būt īstā palīdzība brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams.

finanses

Tieši jau minētie patēriņa kredīti ir viens no vispopulārākajiem aizņēmuma veidiem Latvijā. Kāpēc tā? Lūk, šāds aizdevums ļaus paātrināt kādas idejas īstenošanu vai arī tas būs īstā palīdzība situācijā, kurā citkārt nāktos samierināties ar kādām negatīvām sekām. Patēriņa kredīts katram aizņēmuma veicējam piedāvā izvēlēties vēlamo summu, kā arī atmaksas termiņu, kas parasti ir sākot ar pāris mēnešiem līdz pat pāris gadiem, bet šie lielumi pārsvarā ir atkarīgi no individuālajiem aizdevuma sniedzējiem; daži dod priekšroku saviem klientiem piešķirt garākus termiņus, citi atmaksu vēlas īsākā laikā, bet lielākā daļa no viņiem ir gatavi tieši jums piemeklēt pašu piemērotāko piedāvājumu no viņu iespēju klāsta.

Patēriņa kredīta summa var tikt izmantota jebkādām no jūsu vajadzībām un to apmierināšanai – vai jau sen vēlējāties doties ceļojumā, iegādāties jaunu virtuves iekārtu vai arī steidzamā kārtā radās negaidīti medicīniski izdevumi? Visos no minētajiem gadījumiem un vēl daudzos jo daudzos citos patēriņa kredīts ir vislabākais palīgs, kurš ļaus veiksmīgi atrisināt radušos situāciju. Parasti šādu aizdevumu summa svārstās no pāris simtiem eiro līdz pat vairākiem tūkstošiem, atkarībā no jūsu vajadzībām un kreditora iespējām. Attiecīgi izvēlēto summu varēsiet sadalīt vairākos vienmērīgos maksājumus un atmaksāt izvēlētajā grafikā, reizi mēnesī veicot kārtējo maksājumu.

Katru gadu tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju šādā veidā risina savas finansiālās ķibeles, un viņu vidū nereti ir tādi kreditoru klienti, kuri savam kredīta sniedzējam ir bijuši uzticīgi jau krietnu laiku, tādēļ nereti viņi saņem arī īpašas atlaides, par kurām noteikti ir vērts pajautāt, veicot izpēti par sava nākamā aizņēmuma sniedzēju. Kreditori novērtē savu klientu uzticību, tādēļ viņi tiecas jums piedāvāt labākos risinājumus, kā arī rūpējas, lai gan jūsu reģistrācija, gan arī kredīta pieprasījuma process būtu pēc iespējas ērtāks, ātrāks un patīkamāks! Patēriņa kredīts būs īstā iespēja vidusmēra finanšu atbalsta ieguvei, tādēļ iepazīstieties ar piedāvājumiem un izvēlieties sev piemērotāko jau šodien.

Posted in Finanses | Tagged , | Comments Off on Patēriņa kredīts kā atslēga ātrākam sapņa piepildījumam

Šūpuļkrēsli un šūpuļtīkli

Starp debesīm un zemi – tā justies iespējams ne tikai lidojuma laikā, baudot ceļojumu. Ir daudz jaukāks un lētāks veids šādas izjūtas īstenot savā istabā, piemājas dārzā, uz terases, jahtas vai vienkārši brīvā dabā pie ezera. Tas ir šūpuļtīkls – gadsimtiem sens, tomēr nezaudējis aktualitāti mūsdienās. Tā materiālus un formas arvien papildina jauni dizaineru izgudrojumi, kas liek nesamierināties ar vienkārša zvejnieku tīkla iekāršanu starp diviem kokiem. Šūpuļtīklu pozitīvās īpašības cilvēki jau atklājuši senos laikos. Mūsdienās tas simbolizē vietu atpūtai un jaunas enerģijas uzkrāšanai, tāpēc tas asociējas ar atpūtu, brīvdienām, klusumu un relaksāciju. Kā viena no daudzām tīklu lietošanas iespējām uzskatāma to daudzpusīgā lietošana – dārzos, terasēs un, protams, mājās.

Šūpuļtīkli ir dažādu tipu un savu vārdu ieguvuši pēc valsts, kur ražoti. Piemēram, Brazīlija, Meksika, Nikaragva vai Kolumbija, līdz ar to šūpuļtīklu dzimtene ir Dienvidamerika. Katras valsts ražotajam šūpuļtīklam ir savas iezīmes un atšķirības. Šūpuļtīklus klasificē Brazīlijas un Amerikas veida šūpuļtīklos.

Pirmie un senākie ir Brazīlijas šūpuļtīkli bez koka atbalstiem jeb nūjām galos: tie aizņem mazāk platības, kas nav mazsvarīgi, ja tie ir domāti interjeros, ir ļoti stabili, tos ir viegli noņemt un pārnēsāt. Šādos tīklos pareizi būtu iegulties pa diagonāli vai šķērsām, tā jūsu mugurai būtu vislabāk. Ērti gulēšanai, lasīšanai jebkurā tīkamā vietā. Šī tipa šūpuļtīkli var būt pavisam mazi, kas domāti zīdaiņiem , gan pavisam lieli un var sasniegt pat sešus kvadrātmetrus. Ērti izmantojami, stabili un bērniem droši. Mazuļiem ir fantastiska iespēja šūpoties šūpuļtīklā jau no dzimšanas, komplektā ir drošības josta, lai bērnu varētu mierīgi ieaijāt un viņš neizkristu. Tie var lieliski aizstāt tradicionālo šūpulīti no koka.

Otrie radušies Amerikas tipa šūpuļtīkli : tie ir ar šķērskoku jeb koka nūjām tīkla galos, kas atvieglo iekārtošanos tīklā jebkurā pozā, tikai, lai iegultos, iepriekš nedaudz jāpatrenējas. Šos šūpuļtīklus bieži izmanto arī kā dizaina elementus, jo, pateicoties atbalsta nūjām, īpaši izceļas viss tīkls, kas ir grezns akcents gan dažādos interjeros, gan eksterjeros. Dārzā novietotā Amerikas veida šūpuļtīklā var droši sauļoties. Vēlāk radīti šūpuļtīkls-krēsls (longer – no angļu valodas) un šūpuļkrēsls, kas ir balstīts uz koka nūjas augšpusē, tos var iekārt kokos, sijās, griestos un arī statīvos.

Posted in veselība | Tagged | Comments Off on Šūpuļkrēsli un šūpuļtīkli