Aizdomājies par apkārtējiem

Lai arī pieaugušiem cilvēkiem ir izvēles brīvība – smēķēt vai nesmēķēt, nevienam nav tiesību apdraudēt citu cilvēku veselību. Pasīvā smēķēšana nodara tādu pašu kaitējumu kā aktīvā. Īpaši jāuztraucas par cilvēkiem, kuri spiesti strādāt piesmēķētās telpās un nemitīgi tiek pakļauti tabakas dūmu ietekmei. Nesmēķētājiem joprojām jāsaskaras ar neizpratni un neiecietību dažādās sadzīves situācijās, piemēram, kad kāds smēķē autobusu pieturā,
apkārtējos tas traucē, bet bieži vien nesmēķētāji baidās aizrādīt, arī dzīvojot skolas kopmītnēs Tev neviens ne jautā vai smēķē vai nē, bet saliek istabiņā ar smēķētāju. Šādu situāciju ir ļoti daudz vai uz katra soļa. Protams, ir labi ja smēķētājs apzinās, un iziet ārā uzsmēķēt, vēdina aiz sevis telpas utt.

Diemžēl pieaugot smēķējošu jaunu sieviešu skaits. Pēdējā laikā vērojama tendence, ka smēķēšanu atmet 17-18 gadus veci puiši, toties to uzsāk meitenes, kurām ir 13-14 gadu. Tā tiek minēts aptauju datos, bet domāju, ka smēķē jau stipri ātrāk. Drausmīgi izskatās, ka bērniem ir rokā cigaretes, bet vēl trakāk, ka jaunās māmiņas stumj ratiņus un smēķē. Efektīvs ir cigarešu reklāmas aizliegums drukātājos mēdijos. Veselības veicināšanas valsts aģentūras pētījumi rāda, ka tajos mēnešos, kad aktīvā agresīva tabakas izstrādājumu reklāma tika publicēta žurnālos, īpaši sieviešu žurnālos, daudzas meitenes iegādājas tieši tās markas cigaretes, kas reklamētas.

Latvija ir viena no tām valstīm Eiropas Savienībā, kas izvēlējusies vislēnāko ceļu uz akcīzes nodokļa paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem, tāpēc, salīdzinot ar citām valstīm, cigarešu cenas pieaug ļoti lēnu. VWA uzskata, ka tā nav pareiza pozīcija, pastāvot tik lielām smēķētāju skaitam, kāds ir Latvijā. Tomēr cenas ar katru gadu augs, un mēs ceram, ka mainīsies arī cigarešu paciņu ārējais noformējums, uz tām būs redzami brīdinoši attēli.
Veicams vēl ļoti liels darbs, lai mainītu sabiedrības apziņu lai panāktu, ka cilvēki vairs nepakļaujas dažādiem mītiem, kas saistīti ar smēķēšanu, piemēram, ka cigarete palīdz koncentrēties vai atvieglot komunikāciju. Tam jānotiek kompleksi, iesaistoties arī skolai un ģimenei.

Domāju, ka bērniem skolās būtu jārāda filmas ar reālām sekām, kas notiek ja smēķē utt., ar vienu runāšanu un reklāmu ir par maz. Ja tā ir reklāma tad, tiešām šausmīga, kā reklāma ”Dzer un pievienojies”. piem. „Smēķē , un tādas ir tavas plaušas”, vai „Smēķē – tādi var izskatīties Tavi bērni” utt. parādīt filmas ar bērniem kam ir vecāku apzināti sagādātas slimības.

Posted in veselība | Tagged | Comments Off on Aizdomājies par apkārtējiem

Grunts sēšanās pilsētā Mehiko

Meksikas galvaspilsētā Mehiko dzīvo vairāk nekā 20 miljonu iedzīvotāju. Tā atrodas sena, izžuvuša ezera vietā, kas atrodas apmēram 2200 m v.j.l. Tā kā Mehiko ir ierobežota pieeja virszemes ūdeņiem, tad ūdens piegāde pilsētai balstās uz pazemes ūdeņu resursiem. Pazemes ūdeņu papildināšanās šajā reģionā notiek infiltrējoties lietus ūdenim, kā arī kūstot kalnu ledājiem. Šis ūdens horizonts tiek ekspluatēts jau kopš 18. gs. sākuma. Ūdens pa lielu akveduktu tiek pārvietots no drenāžas apgabala 120 km attālumā, paceļot to par vairāk nekā 1,2 km. Poraino ezera pamatnes nogulumu sarukšana ir izraisījusi zemes iegrimšanu par vismaz 8,5 m centrālajā pilsētas daļā. Tā kā grunts iegrimšana ir diezgan mainīga, ēkas noliecas, un plīst vai deformējas cauruļvadi. Cauruļvadu bojājumi un ūdens mazcaurlaidīgā mālu slāņa plaisāšana, paver ceļu notekūdeņu un citu piesārņojošu vielu infiltrācijai zemākos slāņos (ūdens horizontā). Dažās vietās grimšana ir tik izteikta, ka bērni uz stabiem iezīmē savu garumu, lai salīdzinātu, vai viņi aug ātrāk, nekā notiek grunts iegrimšana. Pilsētas teritorija ir iegrimusi tik ievērojami, ka vasarā ir nepieciešama nepārtraukta ūdens atsūknēšana, lai pasargātu Mehiko no pārplūšanas.

Līdz ar pazemes ūdeņu ieguves intensitātes palielināšanos, izmainās efektīvais spriegums, pastiprinot konsolidācijas procesu, kas ir praktiski neatgriezenisks. Tādējādi samazinās kopējais aleirītu un mālu slāņu tilpums, kā rezultātā zemes virsma pazeminās. Zemes virsmas deformācijas ir lielākas, ja grunts masīvā ir atšķirīgu nogulumu mija vai grimšana izpaužas izteiksmīgu depresijas piltuvju veidā. Lai izvairītos no zemes iegrimšanas, būtu jāsamazina gruntsūdens ieguves apjoms, tomēr Mehiko to ir ļoti grūti realizēt, ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu. Mehiko varas iestādes ir veikušas mēģinājumus tiešā veidā papildināt ūdens horizontu, bet šie darbi vēl ir tikai sākuma stadijā).

Pētnieki ir aprēķinājuši, ka Mehiko 20. gs. laikā ir iegrimusi par 9 – 11 m. Kā sekas zemes iegrimšanai var novērot ielu seguma plaisāšanu, ēku pamatu noliekšanos u.c.

Posted in Daba | Tagged | Comments Off on Grunts sēšanās pilsētā Mehiko

Ieguvumi no biodegvielas izmantošanas

Biodegvielas ražošanas un patēriņa „dzīves cikla” pamatā ir potenciālais oglekļa negatīvs; oglekļa dioksīds, kas izdalās biodegvielas sadedzināšanas procesā, kas tiek uzņemts no atmosfēras biodegvielas augiem attīstoties un augot. Tomēr, audzējot augus, nepieciešams fosilās enerģijas ieguldījums gan kā mēslošanas līdzekļi, gan augsnes apstrādei un kultivācijai. Tādēļ patiesais biodegvielas „dzīves cikla” izdalītā oglekļa dioksīda apjoms lielā mērā ir atkarīgs no ražas, pārstrādei patērētās enerģijas, kā arī blakusproduktu pārstrādes un izmantošanas.

Biodīzeļa izmantošanas lietderības pētījumi pierādījuši, ka siltumnīcas efekta pastiprinošu gāzu emisija var tik samazināta par 40-60%, izmantojot rapšu sēklas. Visefektīvākās tehnoloģijas ļauj samazināt gāzu emisiju pat par 90%. Izmantojot pašreizējās pārstrādes metodes, bioetanola izmantošanas lietderības pētījumi pierādījuši, ka siltumnīcas efektu pastiprinošu gāzu emisija var tik samazināta par 20-40%, pārstrādājot graudus, un par 40 – 55%, pārstrādājot cukurus saturošas izejvielas (cukurbietes). Brazīlijā, kur tiek izmantotas cukurniedres kā izejvielas bioetanola ražošanai, gāzu emisija ir samazināta par 80-90%. Biometāna izmantošanas gadījumā, transporta līdzekļu ogļskābās gāzes emisija ir par aptuveni 20% zemāka kā izmantojot benzīnu un par 5% zemāka kā izmantojot dīzeļdegvielu. Tomēr, patiesais ieguvums no biometāna izmantošanas ir redzams, ja to aplūko no tā aprites viedokļa: pirmkārt, tā ir atjaunojamā degviela; otrkārt, organisko atkritumu pārstrāde metāna ražošanai, novērš metāna izdalīšanos atmosfērā, kas notiek organiskajiem atkritumiem dabiski sadaloties. Kombinējot šos divus efektus, metāna emisija atmosfērā var tikt samazināta pat par 100%.

Posted in Enerģija | Tagged | Comments Off on Ieguvumi no biodegvielas izmantošanas

Atbildes uz populārākajiem jautājumiem par Google

Sadarbojoties ar SEO optimizācijas līderi Latvijā SIA “SEO Eksperts” (https://seoeksperts.lv) piedāvājam jums atbildes uz populārākajiem jautājumiem par Google!

Kas ir „Google” centrālais stratēģijas elements, lai nodrošinātu dominējošo pozīciju konkurencē savā nozarē (search engines)?

Google līdera pozīciju savā nozarē ir panācis ar oriģinālo tehnoloģiju izmantošanu un neatkārtojamās datu bāzes izveidošanu. Google meklēšana nodrošina augstas kvalitātes tīmekļu lapu atrašanu, pateicoties programmatūras kodolam, uzņēmuma veiksmes atslēgai – Page Rank tehnoloģijai, kas sakārto tīmekļu lapas reitinga tabulā pēc svarīguma. Līdz ar to nav iespējams iegūt par maksu augstāku vietu reitinga tabulā. Google meklētājiem piedāvā ne tikai visatbilstošākos rezultātus, bet arī ātrumu, kā arī atrastos rezultātus sakārto, analizējot meklēto vārdu atkārtošanās biežumu tīmekļa lapā, lai netiktu piedāvāti neatbilstoši rezultāti. Šādu analīzi neveic citi meklētāji. Meklēšanas ātrumu nodrošina īpašs meklēšanas algoritms un ~175 000 datoru, kas saslēgti vienā tīklā. Google savu meklēšanu ir padarījis par ievērojamu ar to, ka ieviesuši funkciju „Es ticu veiksmei!”, kas meklējot ierastus, bieži lietojamus terminus, pirmais no rezultātiem ir pareizais. Šādā veidā tiek ietaupīts laiks atrasto rezultātu pārskatīšanai. Visu šo faktoru kopums ir radījis Google par spēcīgu konkurentu savā nozarē.

Kāda (-as) ir „Google” atšķirība (-as) no citiem meklētājiem?

Atšķirībā no citiem tīmekļa pārmeklētājiem Google piedāvā tikai tādus rezultātus, kuri atbilst visiem meklētajiem vārdiem, kas atrodas gan tekstā, gan saitēs, kas uz to norāda, tāpēc lietotāji var būt pārliecināti, ka tiks atrasts teksts atbilstoši meklētajam. „Google” atšķiras arī ar oriģinālo meklēšanas tehnoloģiju Page Rank, kas nodrošina, ka kvalitatīvākie un svarīgākie rezultāti tiek parādīti sākumā. Google datu bāze ir vienīgā, kas patver vairāk kā 1 biljonu tīmekļa lapu, ar to nodrošinot līdera pozīciju tirgū.

Kādu biznesa modeli „Google” izmanto?

„Google” savā pamatdarbībā izmanto B2C biznesa modeli, taču ieņēmumi no preču pārdošanas liecina par B2B biznesa modeļa izmantošanu. Google pamatdarbībā ir radīts kā informācijas meklētājs. Ieņēmumus gūst no reklāmas, abonēšanas maksām, kā arī savu preču pārdošanas. Google piedāvā tādus papildus pakalpojumus kā e-pastu, e-bibliotēku u.c

Kas ir lapas pakāpe (page rank)? Kādas ir šādas pieejas priekšrocības un trūkumi?

Page Rank ir lapu novērtēšanas sistēma, kas izvērtē tīmekļa lapu nozīmīgumu, tas tiek uzskatīts par Google meklēšanas tehnoloģijas pamatu. PageRank tehnoloģija nodrošina, ka svarīgākie rezultāti vienmēr parādīsies pirmie. PageRank algoritms apskata lapā esošās saites, kā arī ar saitēm saistīto lapu popularitāti un apkopo iegūtos rezultātus, lai noteiktu konkrētās lapas vērtējumu un atbilstību vaicājumam. Svarīgas un augstas kvalitātes novietnes saņem augstāku novērtējumu no PageRank, taču šis vērtējums tiek regulāri pārskatīts, tāpēc tīmekļa lapu reitinga tabula nepārtraukti mainās. Google apvieno PageRank ar teksta meklēšanas tehniku, lai atrastu lapas, kuras ir gan svarīgas, gan atbilst meklētajiem vārdiem vai frāzēm. Šādas tehnoloģijas izmantošanas priekšrocības ir tās, ka Google lietotājam tiek atvieglota meklēšana, jo svarīgākās un kvalitatīvākās lapas tiek parādītas kā pirmās, līdz ar to lietotājam nav jāvelta papildus laiks, lai pārskatītu lielāku daudzumu tīmekļa lapu. Kā Page Rank trūkumu var minēt to, ka lapu novērtēšanā vērojama subjektivitāte. “Būtībā Google norādi no lapas A uz lapu B uzskata par lapas A balsi par lapu B. Taču Google ne tikai saskaita balsis un saites, bet arī izanalizē lapas, kurās atrodas norādes. To tīmekļa lapu balsis, kuras jau tagad ir ietekmīgas, tiek vērtētas augstāk, un tās palīdz arī citām lapām kļūt “svarīgām”.” Jo vairāk saites ir norādītas augsti novērtētās lapās, jo Page Rank tabulā šīm saitēm ir automātiski ir augstāks vērtējums, balstoties uz principu, ka kvalitatīvās lapās nevar būt saites uz nekvalitatīvām vai mazāk vērtīgām lapām, taču ne vienmēr izpildas šis faktors, līdz ar to, vērtējums ne vienmēr ir objektīvs.

Posted in Digitālais mārketings | Tagged , | Comments Off on Atbildes uz populārākajiem jautājumiem par Google

Ko darīt, ja zobu sāpes piemeklē naktī?

Gandrīz katram cilvēkam ir nācies saskarties ar zobu sāpēm. Nereti tās piezogas pavisam negaidīti. Tas var notikt jebkur un jebkurā laikā – darbā, ceļojumā, kino apmeklējuma laikā vai kādā citā nepiemērotā vietā. Taču visnepatīkamāk ir tad, kad zobu sāpes mūs piemeklē diennakts tumšajā laikā vai svētku dienās, kad vairums zobārstniecību jau ir ciet. Šādos gadījumos pēc palīdzības vajadzētu vērsties kādā diennakts zobārstniecības klīnikā, kur ārsti sniegs jums palīdzību akūtos gadījumos. Bet kur tādas klīnikas atrodas un kā tās atrast? Atbildi uz šo jautājumu var meklēt šajā rakstā. Te būs apkopotas lielākās diennakts zobārstniecības Rīgā.

Populārākās diennakts zobārstniecības Rīgā

Klīnika Denta. Šajā zobārstniecībā strādā pieredzējis personāls, kurš sniedz dažāda veida zobārstniecības pakalpojumus jebkurā diennakts laikā. Arī svētku dienās. Ir bezmaksas stāvvieta, kur apmeklējuma laikā jūs varat atstāt savu auto.

Stomatoloģija Valis. Moderna un mūsdienīga zobārstniecība, kas darbdienās sniedz palīdzību no 8.00 līdz 24.00. Klīnikas zobārstu pieredze ir vairāk nekā 20 gadu. Atrodas Rīgas centrā un tai ir viegli piekļūt ar sabiedrisko transportu.

Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecība (https://www.facebook.com/zobarsts/). Zobārstniecība strādā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Klīnikā strādā atsaucīgs personāls, kurš strādā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un labākos materiālus. Atrodas Pārdaugavā blakus 5. tramvaja pieturai, ir pieejama arī stāvvieta auto novietošanai.

Kas būtu jāzina, apmeklējot diennakts zobārstniecību?

Pirms plānot savu vizīti pie ārsta diennakts zobārstniecības klīnikā, ir svarīgi noskaidrot, vai iepriekš ir nepieciešams pierakstīties. Mēdz gadīties, ka klīnika naktīs pieņem pacientus tikai ar iepriekš veiktu pierakstu. Tāpēc jāatcerās, ka no sākuma ir ieteicams piezvanīt un painteresēties par šo jautājumu.

Otra lieta, kas varētu būt aktuāla apmeklētājiem, ir bezmaksas bērnu zobārsti. Pat ja pa dienu zobārstniecībā ir pieejams ārsts, kurš sniedz bezmaksas valsts apmaksātu zobu ārstēšanu bērniem, tas nenozīmē, ka pa nakti šis ārsts arī pieņem bez maksas. Parasti nakts stundās arī bērnu vizīte ir maksas pakalpojums.

Un pēdējā lieta, kas būtu ļoti svarīga, ir cenas. Svarīgi zināt, ka zobārsta vizīte nakts vai svētku laikā ir dārgāks pakalpojums nekā parasta vizīte. Lai pēc procedūras izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, pirms doties zobārsta kabinetā būtu ieteicams painteresēties par cenas izmaiņām.

Gadījumā, ja izjūtat zobu sāpes, noteikti vēršaties pēc palīdzības kādā no diennakts zobārstniecībā. Taču svarīgi atcerēties, ka vislabāk ir veikt profilaktisku zobu izmeklēšanu un savlaicīgu ārstēšanu. Tādā gadījumā nepatīkamas sajūtas jūs neapciemos negaidīti!

Posted in veselība | Tagged | Comments Off on Ko darīt, ja zobu sāpes piemeklē naktī?

Kā izvēlēties augstskolu?

Pareizi izvēlēties augstskolu nemaz nav tik viegli, to ir ļoti daudz, bet pirms mēs katrs izvēlamies augstskolu, kur mācīties, mums jāzin ko mēs gribam izvēlētajā skolā apgūt. Protams būtu labi, ja izvēlētos tādu studijas programmu, kas pašam tuvu “sirdij”, un vēl jaukāk, ja izvēlētais novirziens ir pieprasīts tirgū. Noderētu daudz labas atsauksmes par šo iestādi. Vai labi pasniedzēji, to mēs tā viegli neuzzināsim, bet būtu jauki, ja lekcijas tiktu labi un kvalitatīvi pasniegtas. Bet pārliecināties par atbilstošām studiju telpām, un patīkamo skolas atmosfēru gan mēs katrs varam vai nu skolas “atvērto durvju” dienās, vai nu jebkurā dienā.

Cik viegli ir darīt tās lietas, kas tev vislabāk padodas. Tāpēc visiem studētgribētājiem iesaku tomēr izvēlēties sev vispiemērotāko studiju programmu, tādejādi atbilstošo augstskolu. Augstskolās savā ziņā studēt ir diezgan viegli, jo nav jāstudē pilnīgi visi priekšmeti kādi pastāv visās augstskolās. Tu izvēlies kādu no piedāvātajām programmām, kur vari uzzināt kādas lekcijas šinī studiju programmā piedāvā. Piemēram, ļoti ērti var paskatīties Latvijas biznesa koledžas mājaslapā, kur ir apraksti par katru koledžas piedāvāto programmu, un uzskaitītas šīs programmas lekcijas.

Ļoti labi ir, ja tu esi izvēlējies sev interesējošo novirzienu, kuru studēt, un tādejādi studēšana tev nesagādā nekādas problēmas. Un vēl jo jaukāk, ja iegūtā profesija ir arī pieprasīta, kā arī šinī iegūtajā specialitātē ir labs atalgojums. Bet cik mēs zinām, dzīvē bieži vien tā nemaz nenotiek. Un šinī momentā veidojas pretstats, izvēlēties to kas tev patīk, vai to kas pieprasīts. Iesaku studēt tomēr tādā augstskolā, kur iegūtā profesija mazāk vai vairāk, bet labāk vairāk ir pieprasīta tirgū. Bet tomēr neaizmirsti to, ko tu vari, un ko tu pavisam nevari iemācīties un izdarīt. Tāpēc arī izvēlējos LBK uzņēmējdarbības studiju programmu, kur studēšana nesagādā īpašas problēmas un iegūtā profesija ir pieprasīta.

Zināšanas ir laba lieta, tās var apgūt visvisādi gan mājās, gan pie kāda drauga, gan skolās. Bet ar to vien nepietiek, lai viegli un veiksmīgi ieietu darba tirgū, mums nepieciešami pierādījumi par savām prasmēm. Tāpēc, pareizi izvēloties augstskolu, nedrīkst aizmirst pārbaudīt vai šī skola ir akreditēta. Tāpēc šinī jautājumā jābūt uzmanīgiem. Latvijas biznesa koledžas akreditācijas dokumentus ļoti ērti var paskatīties informācijas centra kabinetā, tie ir pielikti pie sienas un ir visiem interesentiem pieejami.

Posted in Blog | Comments Off on Kā izvēlēties augstskolu?