Mūsdienu tendence – rakstveida tiesas

Laikā, kad Latvijā arvien lielāku popularitāti ieguva attālinātais darbs, dažādas pārmaiņas notika arī tiesās. Viena no tādām – ievērojami attīstījās tiesu izskatīšana rakstveidā, un tā kļuva par arvien biežāk izmantotu metodi. Ērti, ka pusēm fiziski nav jāierodas uz tiesu, atliek vien sagatavot atbilstošus dokumentus. Bet vai tiešām viss ir tik viennozīmīgi?

Arī attālinātās tiesas

Tiesas mēdz notikt arī attālināti – ar videokonferences palīdzību. Šāda metode tiek izmantota dažādās lietās. Kā tas notiek? Dalībnieki saņem ziņu par datumu un laiku, cikos nolikta tiesas sēde. Tiesas laikā puses ierodas vai nu tiesas zālē, kur tiek nodrošinātas videokonferences iespējas vai arī citur, ja tiesa to pieļāvusi.

Tiesa gan iepriekš pārliecināsies par konkrēto cilvēku identitāti, līdz ar to pilnībā attālināta dalība tiesās ir apgrūtināta. Lielākoties tiesneši nosaka, ka pirmajā reizē tomēr dalībniekiem ir jābūt klātienē, taču vēlāk iespējama arī attālināta pieslēgšanās.

Rakstveida tiesas

Puses par rakstveida tiesu tiek informētas laikus, saņemot informāciju no tiesas. Arī tiesas materiālus var aplūkot, saņemot pa pastu vai e-pastā, kā arī tiesu sistēmā Manas.tiesas.lv. Tā kā joprojām daudzi dokumenti ir papīra formātā, tie tiek ieskenēti vai kā citādi elektroniski pievienoti lietas materiāliem.

Pirmstiesas paziņojumā rakstveida tiesas gadījumā jābūt informācijai, ka lieta tiks izskatīta rakstveidā, uzskaitītām procesuālajām tiesībām, kāds būs konkrētās tiesas sastāvs, kā tikt pieteikti norādījumi tiesnesim, kā arī, protams, informācija par laiku, kad būs pieejams sprieduma noraksts, kas tad arī tiek uzskatīts par sprieduma pasludināšanas datumu.

Līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai rakstveida process tiesā tika piemērots vien īpašos Civilprocesa likumā noteiktos gadījumos. Savukārt pandēmijas laikā bija rīkojums maksimāli visas lietas skatīt rakstveidā vai attālināti. Tam tika sagatavotas īpašas Senāta priekšsēdētāja sagatavotas Vadlīnijas.

Advokātu darbs

Advokāta darbs gan klātienes, gan attālinātajās, gan rakstveida tiesās būtiski nemainās. Tieši tāpat ir labi jāiepazīstas ar lietas materiāliem, jāapkopo pierādījumi, jāapzina liecinieki un jāveic citas tradicionālās darbības. Šeit raksts par to kā savu darbu organizē labākie – http://www.talsuvestis.lv/2021/11/12/advokatu-birojs-baltijas-meroga/.

This entry was posted in Tendences. Bookmark the permalink.