Grunts sēšanās pilsētā Mehiko

Meksikas galvaspilsētā Mehiko dzīvo vairāk nekā 20 miljonu iedzīvotāju. Tā atrodas sena, izžuvuša ezera vietā, kas atrodas apmēram 2200 m v.j.l. Tā kā Mehiko ir ierobežota pieeja virszemes ūdeņiem, tad ūdens piegāde pilsētai balstās uz pazemes ūdeņu resursiem. Pazemes ūdeņu papildināšanās šajā reģionā notiek infiltrējoties lietus ūdenim, kā arī kūstot kalnu ledājiem. Šis ūdens horizonts tiek ekspluatēts jau kopš 18. gs. sākuma. Ūdens pa lielu akveduktu tiek pārvietots no drenāžas apgabala 120 km attālumā, paceļot to par vairāk nekā 1,2 km. Poraino ezera pamatnes nogulumu sarukšana ir izraisījusi zemes iegrimšanu par vismaz 8,5 m centrālajā pilsētas daļā. Tā kā grunts iegrimšana ir diezgan mainīga, ēkas noliecas, un plīst vai deformējas cauruļvadi. Cauruļvadu bojājumi un ūdens mazcaurlaidīgā mālu slāņa plaisāšana, paver ceļu notekūdeņu un citu piesārņojošu vielu infiltrācijai zemākos slāņos (ūdens horizontā). Dažās vietās grimšana ir tik izteikta, ka bērni uz stabiem iezīmē savu garumu, lai salīdzinātu, vai viņi aug ātrāk, nekā notiek grunts iegrimšana. Pilsētas teritorija ir iegrimusi tik ievērojami, ka vasarā ir nepieciešama nepārtraukta ūdens atsūknēšana, lai pasargātu Mehiko no pārplūšanas.

Līdz ar pazemes ūdeņu ieguves intensitātes palielināšanos, izmainās efektīvais spriegums, pastiprinot konsolidācijas procesu, kas ir praktiski neatgriezenisks. Tādējādi samazinās kopējais aleirītu un mālu slāņu tilpums, kā rezultātā zemes virsma pazeminās. Zemes virsmas deformācijas ir lielākas, ja grunts masīvā ir atšķirīgu nogulumu mija vai grimšana izpaužas izteiksmīgu depresijas piltuvju veidā. Lai izvairītos no zemes iegrimšanas, būtu jāsamazina gruntsūdens ieguves apjoms, tomēr Mehiko to ir ļoti grūti realizēt, ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu. Mehiko varas iestādes ir veikušas mēģinājumus tiešā veidā papildināt ūdens horizontu, bet šie darbi vēl ir tikai sākuma stadijā).

Pētnieki ir aprēķinājuši, ka Mehiko 20. gs. laikā ir iegrimusi par 9 – 11 m. Kā sekas zemes iegrimšanai var novērot ielu seguma plaisāšanu, ēku pamatu noliekšanos u.c.

This entry was posted in Daba and tagged . Bookmark the permalink.