Kas īsti ir dakstiņu jumta segums?

Kārniņu jeb dakstiņu jumta segums ir izturīgs, ugunsdrošs un ilgmūžīgs. Ņemot vērā kārniņu ilgo mūžu un apstākli, ka kārniņu jumta segums ekspluatācijas laikā tikpat kā nemaz vai pat nemaz nav jāremontē, no kārniņiem jumta segumu veidot ir izdevīgi arī no ekonomiskā viedokļa, lai gan tā ierīkošanas izdevumi ir samērā lieli. Turklāt kārniņu jumta segums ir arī ļoti dekoratīvs.

Raksts tapis sadarbībā ar Namdari.lv.

Par galvenajiem kārniņu jumta seguma trūkumiem tika uzskatīta kārniņu lielā masa (kārniņu jumta seguma viena kvadrātmetra masa ir 33-75 kg; tās dēļ jumta nesošās konstrukcijas jāveido no lielāka šķērsgriezuma kokmateriāliem), lielā ierīkošanas darbietilpība, kā arī agrāk ražotajiem kārniņiem nepieciešamība veidot stāvu jumtu, lai nodrošinātu ātru ūdens novadīšanu (tiesa, tas dod iespēju bēniņu telpās ierīkot mansardu). Ja mansardu nav paredzēts izbūvēt, tad uzskats, ka kārniņu jumts tāpat jāveido stāvs (agrāk uzskatīja, ka tam jābūt vismaz 37°), ir novecojis, jo tagad ražo kārniņus, kas, pateicoties to blīvajam sagrupējumam, pieļauj minimālo jumta slīpumu pat 7°. Tas nozīmē, ka pašreiz no atsevišķiem kārniņu veidiem var veidot arī relatīvi lēzenus jumtus.

Protams, kārniņu jumts salīdzinājumā ar citiem jumta segumiem ir smagāks. Tā viena m2 masu vidēji var pieņemt 40-45 kg, un tās dēļ jumta nesošās konstrukcijas it kā būtu jāveido no lielāku šķērsgriezuma izmēru kokmateriāliem, līdz ar to jumta ierīkošanas izdevumi palielinās. Pats minimālākais spāres augstums apkurināmās mansarda telpās ir 200 mm, jo, saskaņā ar jauno Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 «Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika», efektīva siltumizolācijas materiāla biezumam, kuru ievieto starp spārēm, jābūt aptuveni 200 mm. Tātad šajā gadījumā spāres augstumam jau tāpat jābūt vismaz 200 mm konstruktīvo apsvērumu dēļ, un šis spāru augstums vēl nebūt nav pietiekams, jo parasti bez siltumizolācijas materiāla ievietošanas starp spārēm vēl jāatstāj vismaz 30 mm augsta gaisa šķirkārta. Tas nozīmē, ka spāru apakšējā daļā vēl jāpienaglo papildlatas, starp kurām varētu izvietot daļu siltumizolācijas. Ja konstruktīvu apsvērumu dēļ spāru šķērsgriezuma izmērus izvēlas 50×200 mm, atstatumu starp spāru balstkonstrukcijām -aptuveni 4 m, bet spāru soli – 60 cm, tad spāres kārniņu seguma jumtos būs noslogotas tikai aptuveni par 50%, bet, izmantojot vieglākus jumta seguma materiālus, – par 40%.

This entry was posted in Enerģija. Bookmark the permalink.