Vai sekojat līdz finanšu jautājumiem?

‘’Valsts finanses – tā ir māksla nodot naudu no rokas rokā tik ilgi, kamēr nauda nepazūd.’’ /Soberts Sarnofs (1918-1997) Šo eseju izvēlējos iesākt ar amerikāņu uzņēmēja S.Sarnofa vārdiem, jo tie īsi, bet skaidri paskaidro finanšu jēgu un pielietojumu. Mēs katru dienu saskaramies ar situācijām, kad ir nepieciešams pielietot naudu, t.i. apmaksāt rēķinus, iegādāties pārtiku un varbūt naudu ieguldīt. Tādēļ uzskatu, ka finanses nozīmē arī naudas administrācijas mākslu, kad cilvēks māk pārvaldīt savus ienākumus un izdevumus tā, ka mēneša beigās neiestājas sava maciņa ‘’krīze’’. No tā varam secināt, ka visa civilizētā sabiedrība funkcionē un attīstās ekonomiskā sistēmā, kur dominējošā loma ir naudai. Pats jēdziens finanses (finances) tiek skaidrotas kā – naudas līdzekļu kopums; naudas apgrozījums arī tautsaimniecības nozare. Jāpiemin, ka laba finanšu pārraudzībā ir tikai un vienīgi atkarīga no juridiskajām zināšanām (legal knowledge), prasmēm un lietpratības kādā tās tiek pasniegtas. Šajā esejā aprakstīšu finanšu nozīmi mūsu dzīvē, būtību un galvenās problēmas, kuras rodas ja cilvēki saistoties ar finansēm, neizprot to būtību un likumu nepieciešamību.

Katrs no mums noteikti var iztēloties, ka finanses ir iedalītas divas nozīmīgās grupās, piemēram, sabiedriskās finanses, kuras ietver sevī valsts, pašvaldību un pat arī sabiedrisko organizāciju finanses, savukārt mums tuvākās – privātās finanses, finanses, kas ietver uzņēmēju, mājsaimniecības un fizisko personu naudas lietas. Viena liela puse finansēs ir nodokļi, tāpēc reizēm vērts pat apsvērt nodokļu konsultācijas. Šīs abas grupas savā ziņā ir saistītas, jo no jebkuriem maksājumiem izriet nodokļu maksājumi , taču tas, ka abas šīs grupas ir vienādas, būtu par skaļu teikts. Būtiskākā un pati svarīgākā, kopīgā īpašība ir tā, ka abām šīm grupām ir jāvadās pēc viena saimnieciskā principa, proti, ar vismazākajiem līdzekļim jāsasniedz vislabākais rezultāts. Bet, lai šis labākais rezultāts tiktu saniegts godīgā ceļā, mums blakus vārdam finanses, ir jāpievieno tiesības un likums, jo tikai likumiskā ceļā, finanses var nest mums vēlamos ‘’augļus’’, proti, labumu no pielietotajām zināšanām finanšu jautājumos.

This entry was posted in Finanses. Bookmark the permalink.