Ko dara grāmatveži?

Lielākā interese par to, kā strādā katras profesijas pārstāvji, lielākoties ir bērniem, kuri vēl meklē savu nākotnes ceļu, taču nereti arī pieaugušajiem veidojas apjukums, kad precīzi jāraksturo kāda profesija. Nu, piemēram, kas ir grāmatvedis, ko dara grāmatvedis un ko sevī ietver grāmatveža pakalpojumi? Noskaidrojam!

Finanses

Lielākajai daļai cilvēku noteikti ir skaidrs, ka grāmatvedība pēc būtības ir finanšu plānošana un atbilstošu pārskatu sagatavošana. Patiesībā grāmatvedības pamata lietas būtu vērtīgi zināt katram cilvēkam, jo tas, iespējams, var atvieglot mūsu ikdienu, rēķinot līdzi saņemto algu, atvaļinājuma naudu un gudri plānojot izdevumus. Ģimenē katrs no mums savā ziņā ir finansists.

Definīcija

Savukārt, meklējot informāciju oficiālajos avotos, lielākoties atrodama aptuveni šāda definīcija: grāmatvedība ir sistēma, ar kuras palīdzību iespējams apkopot un pārskatāmi izklāstīt informāciju par jebkura uzņēmuma, iestādes vai mājsaimniecības finansiālo situāciju un norisēm naudas plūsmā. Grāmatveži ikdienā apkopo informāciju, fiksē ienākumus un izdevumus, analizē gūto peļņu un rēķina atbilstošus nodokļus.

Plaši

Patiesībā gan jāsaka, ka grāmatvežu pārziņā ir ne tikai naudas aprēķini vien, grāmatvedība sevī ietver arī citu uzņēmuma materiālo vērtību, piemēram, nekustamo īpašumu, tehnikas, iekārtu utt. vērtību naudas izteiksmē, tā ir arī dokumentācija par visiem darījumiem, apliecinājuma dokumenti par naudas plūsmu utt. Tas ir daudzu pasākumu kopums, kas jāveic, lai tiktu apkopota visa finanšu informācija, ko pēc tam var izmantot gan uzņēmuma vadība, īpašnieki, gan arī kontrolējošās valsts iestādes, ja rodas tāda nepieciešamība.

Mapes un programmas Visi grāmatvedības dokumenti tiek apkopoti vienā sistēmā, ko grāmatvedis, kurš sniedz grāmatveža pakalpojumus, fiksē un uztur vai nu papīra vai elektroniskā formātā. Skaitļi tiek grupēti dažādās kategorijās, veidojot grāmatvedības kontus. Tas izklausās visai sarežģīti, taču grāmatvedības kārtošana ir neizbēgama – tā ir obligāta ikvienam komersantam, lai darījumi būtu pārskatāmi. Grāmatvedības kārtošanas procesus regulē dažādi likumi, piemēram, grāmatvedības likums, kā arī dažādi likumi par nodokļiem un nodevām. Līdz ar to grāmatvedim ir jābūt daudzpusīgam ekspertam, kurš pārzina likumdošanas nianses un prot tās atbilstoši pielietot praksē.  Patiesībā grāmatvedības dati ir kā sava veida ikvienas organizācijas asins analīzes, kas parāda, kā konkrētajā laikā organizācijai veicas, cik veiksmīgi tā darbojas.

This entry was posted in Finanses. Bookmark the permalink.