Pārmaiņas advokātu biroju darbībā

Šī gada pirmajā pusē stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kas pavasarī stājās spēkā. Tajos precizētas prasības pret zvērinātiem advokātiem, kā arī definēts advokātu biroja tiesiskais statuss. Turpinājumā nedaudz plašāk par jauno kārtību, pēc kuras no šobrīd strādā zvērinātu advokātu biroji.

Turpmāk būs SIA

Līdz šim nereti jautājums par advokātu biroju statusu raidīja diskusijas, jo pastāvēja atšķirīgas interpretācijas par to pielīdzināšanu juridiskas personas statusam. Savukārt kopš šī gada pavasara noteikts, ka zvērinātu advokātu birojs ir jāveido kā personālsabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SIA, attiecīgi reģistrējot arī Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. Taču aktuālie grozījumi paredz arī, ka pirms reģistrēšanas komercreģistrā advokātu birojam ir jāsaņem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišana.

Atbilstoša izglītība

Kā zināms, lai kļūtu par advokātu, nepieciešams iegūt jurista kvalifikāciju un maģistra grādu. Par advokātiem var kļūt eksperti, kuri pēc akreditētas studiju programmas apguves ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs, kā arī jurista kvalifikāciju un maģistra grādu. Līdz šim Advokatūras likumā bija noteikts, ka tiesību zinātņu doktori ir atbrīvoti no advokāta eksāmena kārtošanas, taču šobrīd arī šiem ekspertiem ir jākārto daļējs eksāmens.

Citi jaunumi

Turpinājumā uzskaitītas citas būtiskas nianses, kas saskaņā ar jauno Advokatūras likumu jāievēro advokātiem:

  • zvērināts advokāts nedrīkst pieņemt lēmumus, piedalīties pieņemšanā vai veikt citas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt advokāta, viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses;
  • advokātiem ir pienākums celt kvalifikāciju ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas gadā, kas tiek uzskaitītas īpaši veidotā advokātu slēgtā reģistrā;
  • ja zvērināts advokāts ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas nav saistīts ar advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, to uz laiku atstādina no valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas;
  • ja pret advokātu tiek veikts fiziskās personas maksātnespējas process, tad viņu atstādina no pienākumu pildīšanas uz konkrēto laiku;
  • advokātu profesionālās darbības dēļ radītā iespējamā zaudējuma risks ir obligāti apdrošināms;
  • par advokātiem nevar uzņemt personas, kuras ieguvušas uzturlīdzekļu parādnieka statusu.
This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.